Currently Transmitting
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway TX-Time
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Sao_Paulo) Callsign
2021-01-23 18:05:20PU1KSU
2021-01-23 18:05:20PU5KOD
Last Heard List
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-01-23 15:48:46PU1KSUALL PU1KSU 5
2021-01-23 15:48:34PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 15:27:57PU2PGOALL PU2PGO 3
2021-01-23 13:59:43PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 13:59:36PU4UMUALL PU4UMU 4
2021-01-23 11:59:47PY3NY*****HF7LR PY3NY 6
2021-01-23 08:18:58PU1WCPALL PU1WCP 0
2021-01-22 22:52:11PU2VLOALL PU2VLO 29
Todays Heard List
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-01-23 15:48:46PU1KSUALL PU1KSU 5
2021-01-23 15:48:34PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 15:48:03PU1KSUALL PU1KSU 27
2021-01-23 15:47:35PU5AAGALL PU5AAG 19
2021-01-23 15:46:43PU1KSUALL PU1KSU 50
2021-01-23 15:46:31PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 15:46:01PU1KSUALL PU1KSU 29
2021-01-23 15:45:44PU5AAGALL PU5AAG 12
2021-01-23 15:44:44PU1KSUALL PU1KSU 46
2021-01-23 15:44:09PU5AAGALL PU5AAG 28
2021-01-23 15:43:16PU1KSUALL PU1KSU 46
2021-01-23 15:42:41PU5AAGALL PU5AAG 28
2021-01-23 15:42:19PU1KSUALL PU1KSU 18
2021-01-23 15:41:49PU5AAGALL PU5AAG 24
2021-01-23 15:41:32PU1KSUALL PU1KSU 14
2021-01-23 15:41:19PU5AAGALL PU5AAG 8
2021-01-23 15:41:12PU1KSUALL PU1KSU 5
2021-01-23 15:40:56PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 15:27:57PU2PGOALL PU2PGO 3
2021-01-23 15:19:13PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-23 15:17:16PU1KSUALL PU1KSU 2
2021-01-23 13:59:43PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 13:59:36PU4UMUALL PU4UMU 4
2021-01-23 13:58:58PU5KODALL PU5KOD 31
2021-01-23 13:56:51PU4UMUALL PU4UMU 3
2021-01-23 13:56:17PU5KODALL PU5KOD 31
2021-01-23 13:55:55PU4UMUALL PU4UMU 18
2021-01-23 13:54:31PU5KODALL PU5KOD 19
2021-01-23 13:53:21PU4UMUALL PU4UMU 4
2021-01-23 13:53:05PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-23 13:51:42PU5KODALL PU5KOD 20
2021-01-23 13:50:16PU5KODALL PU5KOD 26
2021-01-23 13:49:10PU4UMUALL PU4UMU 2
2021-01-23 13:47:20PU5KODALL PU5KOD 30
2021-01-23 13:46:55PU4UMUALL PU4UMU 22
2021-01-23 13:45:41PU5KODALL PU5KOD 52
2021-01-23 13:45:14PU4UMUALL PU4UMU 23
2021-01-23 13:45:02PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-23 13:44:54PU4UMUALL PU4UMU 5
2021-01-23 13:38:11PU4UMUALL PU4UMU 2
2021-01-23 13:38:06PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 13:37:59PU4UMUALL PU4UMU 5
2021-01-23 13:37:43PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 13:37:38PU4UMUALL PU4UMU 4
2021-01-23 13:37:30PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 13:37:14PU4UMUALL PU4UMU 13
2021-01-23 13:37:02PU5KODALL PU5KOD 7
2021-01-23 13:36:45PU4UMUALL PU4UMU 14
2021-01-23 13:36:24PU5KODALL PU5KOD 19
2021-01-23 13:36:10PU4UMUALL PU4UMU 12
2021-01-23 13:35:03PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 13:34:39PU4UMUALL PU4UMU 20
2021-01-23 13:34:30PU5KODALL PU5KOD 5
2021-01-23 13:34:10PU4UMUALL PU4UMU 12
2021-01-23 13:31:27PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-23 11:59:47PY3NY*****HF7LR PY3NY 6
2021-01-23 08:18:58PU1WCPALL PU1WCP 0
2021-01-23 08:18:54PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-23 08:18:32PU1WCPALL PU1WCP 19
2021-01-23 08:17:59PU5KODALL PU5KOD 29
2021-01-23 08:17:21PU1WCPALL PU1WCP 36
2021-01-23 08:16:25PU5KODALL PU5KOD 49
2021-01-23 08:14:32PU5KODALL PU5KOD 52
2021-01-23 08:14:28PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 08:13:07PU1WCPALL PU1WCP 18
2021-01-23 08:12:30PU1WCPALL PU1WCP 36
2021-01-23 08:11:13PU1WCPALL PU1WCP 15
2021-01-23 08:09:08PU1WCPALL PU1WCP 3
2021-01-23 08:06:49PU1WCPALL PU1WCP 17
2021-01-23 08:05:55PU5KODALL PU5KOD 44
2021-01-23 08:04:39PU5KODALL PU5KOD 15
2021-01-23 08:03:29PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-23 08:01:54PU5KODALL PU5KOD 34
2021-01-23 08:00:12PU1WCPALL PU1WCP 39
2021-01-23 07:59:06PU1WCPALL PU1WCP 5
2021-01-23 07:58:14PU1WCPALL PU1WCP 51
2021-01-23 07:57:01PU1WCPALL PU1WCP 12
2021-01-23 07:55:37PU1WCPALL PU1WCP 22
2021-01-23 07:55:02PU5KODALL PU5KOD 30
2021-01-23 07:54:01PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 07:52:28PU5KODALL PU5KOD 32
2021-01-23 07:52:22PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 07:51:42PU1WCPALL PU1WCP 36
2021-01-23 07:50:20PU1WCPALL PU1WCP 21
2021-01-23 07:48:56PU1WCPALL PU1WCP 22
2021-01-23 07:48:09PU5KODALL PU5KOD 42
2021-01-23 07:47:58PU1WCPALL PU1WCP 8
2021-01-23 07:47:31PU5KODALL PU5KOD 24
2021-01-23 07:47:19PU1WCPALL PU1WCP 8
2021-01-23 07:47:05PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 07:46:56PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 07:46:12PU1WCPALL PU1WCP 41
2021-01-23 07:45:58PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-23 07:45:56PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-23 07:45:41PU1WCPALL PU1WCP 0
2021-01-23 07:45:08PU1WCPALL PU1WCP 2
2021-01-23 04:17:49PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 04:17:41PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 04:17:37PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 04:17:32PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 04:17:19PU5AAGALL PU5AAG 10
2021-01-23 04:17:13PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 04:17:06PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 04:16:58PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 04:16:47PU5KODALL PU5KOD 7
2021-01-23 04:16:40PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 04:15:23PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 04:15:05PU5AAGALL PU5AAG 16
2021-01-23 04:14:31PU5KODALL PU5KOD 30
2021-01-23 04:14:27PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 04:12:06PU5KODALL PU5KOD 17
2021-01-23 04:09:50PU5AAGALL PU5AAG 15
2021-01-23 04:08:20PU5KODALL PU5KOD 25
2021-01-23 04:07:40PU5AAGALL PU5AAG 38
2021-01-23 04:06:27PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-23 04:06:00PU5AAGALL PU5AAG 24
2021-01-23 04:03:59PU5KODALL PU5KOD 57
2021-01-23 04:03:14PU5AAGALL PU5AAG 41
2021-01-23 04:03:11PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 04:03:03PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 04:03:01PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 04:02:20PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 03:59:38PU5KODALL PU5KOD 31
2021-01-23 03:58:21PU5AAGALL PU5AAG 14
2021-01-23 03:57:09PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 03:55:14PU5KODALL PU5KOD 54
2021-01-23 03:52:31PU5AAGALL PU5AAG 40
2021-01-23 03:52:02PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-23 03:51:28PU5KODALL PU5KOD 32
2021-01-23 03:51:03PU5AAGALL PU5AAG 21
2021-01-23 03:49:34PU5KODALL PU5KOD 18
2021-01-23 03:47:06PU5KODALL PU5KOD 26
2021-01-23 03:46:13PU5AAGALL PU5AAG 50
2021-01-23 03:45:53PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 03:45:45PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 03:45:02PU5KODALL PU5KOD 6
2021-01-23 03:44:59PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 03:44:50PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 03:43:56PU5KODALL PU5KOD 15
2021-01-23 03:42:28PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 03:42:15PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 03:42:00PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 03:41:35PU5AAGALL PU5AAG 13
2021-01-23 03:40:17PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 03:39:47PU5AAGALL PU5AAG 25
2021-01-23 03:38:29PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-23 03:38:19PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 03:38:02PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 03:37:28PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 03:36:26PU5AAGALL PU5AAG 59
2021-01-23 03:36:21PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 03:33:13PU5KODALL PU5KOD 39
2021-01-23 03:32:35PU5AAGALL PU5AAG 34
2021-01-23 03:32:21PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 03:31:58PU5AAGALL PU5AAG 18
2021-01-23 03:30:39PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-23 03:30:29PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 03:29:54PU5KODALL PU5KOD 30
2021-01-23 03:29:32PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 03:29:14PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-23 03:29:06PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 03:28:47PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 03:28:40PU5KODALL PU5KOD 7
2021-01-23 03:28:14PU5AAGALL PU5AAG 15
2021-01-23 03:28:06PU5KODALL PU5KOD 5
2021-01-23 03:27:58PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 03:27:43PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 03:27:36PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 03:27:30PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 03:26:27PU5KODALL PU5KOD 38
2021-01-23 03:26:13PU5AAGALL PU5AAG 13
2021-01-23 03:25:56PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 03:24:55PU5KODALL PU5KOD 55
2021-01-23 03:24:15PU1KSUALL PU1KSU 36
2021-01-23 03:23:47PU5KODALL PU5KOD 22
2021-01-23 03:23:09PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 03:20:25PU1KSUALL PU1KSU 41
2021-01-23 03:19:38PU5KODALL PU5KOD 40
2021-01-23 03:16:45PU5KODALL PU5KOD 51
2021-01-23 03:14:24PU1KSUALL PU1KSU 13
2021-01-23 03:12:14PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 03:10:57PU1KSUALL PU1KSU 10
2021-01-23 03:09:40PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 03:09:13PU1KSUALL PU1KSU 24
2021-01-23 03:07:40PU5KODALL PU5KOD 24
2021-01-23 03:06:34PU1KSUALL PU1KSU 2
2021-01-23 03:06:05PU5KODALL PU5KOD 17
2021-01-23 03:05:46PU1KSUALL PU1KSU 4
2021-01-23 03:05:32PU5KODALL PU5KOD 5
2021-01-23 03:04:58PU1KSUALL PU1KSU 32
2021-01-23 03:04:23PU5KODALL PU5KOD 25
2021-01-23 03:03:55PU1KSUALL PU1KSU 24
2021-01-23 03:03:41PU5KODALL PU5KOD 6
2021-01-23 03:03:36PU1KSUALL PU1KSU 2
2021-01-23 03:03:30PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 03:02:57PU5AAGALL PU5AAG 31
2021-01-23 03:01:24PU5KODALL PU5KOD 15
2021-01-23 03:01:10PU5AAGALL PU5AAG 10
2021-01-23 02:59:22PU5KODALL PU5KOD 42
2021-01-23 02:58:12PU5AAGALL PU5AAG 8
2021-01-23 02:58:03PU5KODALL PU5KOD 6
2021-01-23 02:55:11PU5KODALL PU5KOD 34
2021-01-23 02:54:42PU5AAGALL PU5AAG 26
2021-01-23 02:53:56PU5KODALL PU5KOD 43
2021-01-23 02:53:52PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-23 02:53:52PU1KSUALL PU1KSU 0
2021-01-23 02:53:22PU5AAGALL PU5AAG 28
2021-01-23 02:52:37PU5KODALL PU5KOD 42
2021-01-23 02:52:16PU5AAGALL PU5AAG 16
2021-01-23 02:51:55PU5KODALL PU5KOD 18
2021-01-23 02:51:45PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-23 02:50:16PU5AAGALL PU5AAG 28
2021-01-23 02:49:28PU5KODALL PU5KOD 44
2021-01-23 02:48:54PU5AAGALL PU5AAG 32
2021-01-23 02:47:52PU5KODALL PU5KOD 59
2021-01-23 02:46:43PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 02:45:29PU5KODALL PU5KOD 7
2021-01-23 02:45:23PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 02:44:45PU5KODALL PU5KOD 34
2021-01-23 02:44:38PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 02:44:34PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 02:44:16PU5KODALL PU5KOD 6
2021-01-23 02:03:27PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-23 02:03:19PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 02:03:10PU1KSUALL PU1KSU 7
2021-01-23 02:02:49PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 02:02:14PU1KSUALL PU1KSU 13
2021-01-23 02:00:10PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:59:58PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:59:35PU5AAGALL PU5AAG 12
2021-01-23 01:54:25PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-23 01:43:56PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:43:20PU1KSUALL PU1KSU 34
2021-01-23 01:43:05PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 01:42:51PU1KSUALL PU1KSU 8
2021-01-23 01:42:45PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:42:38PU1KSUALL PU1KSU 5
2021-01-23 01:41:52PU5AAGALL PU5AAG 39
2021-01-23 01:40:23PU1KSUALL PU1KSU 25
2021-01-23 01:39:37PU5AAGALL PU5AAG 38
2021-01-23 01:39:25PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-23 01:39:18PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:39:00PU1KSUALL PU1KSU 14
2021-01-23 01:38:43PU5AAGALL PU5AAG 8
2021-01-23 01:38:26PU1KSUALL PU1KSU 8
2021-01-23 01:38:14PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:38:08PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-23 01:37:50PU1KSUALL PU1KSU 0
2021-01-23 01:33:44PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-23 01:33:26PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 01:32:21PU1KSUALL PU1KSU 2
2021-01-23 01:32:04PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-23 01:31:14PU5KODALL PU5KOD 47
2021-01-23 01:30:22PU1KSUALL PU1KSU 48
2021-01-23 01:29:18PU5KODALL PU5KOD 52
2021-01-23 01:28:47PU1KSUALL PU1KSU 30
2021-01-23 01:27:49PU5KODALL PU5KOD 49
2021-01-23 01:27:38PU1KSUALL PU1KSU 8
2021-01-23 01:27:30PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-23 01:27:23PU1KSUALL PU1KSU 4
2021-01-23 01:27:01PU5KODALL PU5KOD 15
2021-01-23 01:26:02PU1KSUALL PU1KSU 58
2021-01-23 01:25:45PU5KODALL PU5KOD 6
2021-01-23 01:25:11PU1KSUALL PU1KSU 30
2021-01-23 01:24:40PU5KODALL PU5KOD 21
2021-01-23 01:24:35PU1KSUALL PU1KSU 4
2021-01-23 01:24:28PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 01:24:16PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 01:23:53PU1KSUALL PU1KSU 21
2021-01-23 01:23:02PU5KODALL PU5KOD 42
2021-01-23 01:21:33PU1KSUALL PU1KSU 26
2021-01-23 01:19:29PU5KODALL PU5KOD 55
2021-01-23 01:18:15PU1KSUALL PU1KSU 11
2021-01-23 01:18:02PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 01:17:39PU1KSUALL PU1KSU 21
2021-01-23 01:17:20PU5AAGALL PU5AAG 12
2021-01-23 01:17:11PU1KSUALL PU1KSU 8
2021-01-23 01:16:50PU5AAGALL PU5AAG 14
2021-01-23 01:15:49PU1KSUALL PU1KSU 55
2021-01-23 01:15:20PU1KSUALL PU1KSU 18
2021-01-23 01:15:10PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-23 01:14:52PU1KSUALL PU1KSU 17
2021-01-23 01:14:43PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 01:14:29PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 01:14:14PU5AAGALL PU5AAG 13
2021-01-23 01:13:45PU1KSUALL PU1KSU 23
2021-01-23 01:13:23PU5AAGALL PU5AAG 17
2021-01-23 01:13:07PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 01:12:56PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 01:12:49PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-23 01:12:35PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 01:12:29PU1KSUALL PU1KSU 4
2021-01-23 01:12:10PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 01:12:02PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-23 01:11:50PU5AAGALL PU5AAG 9
2021-01-23 01:11:37PU5KODALL PU5KOD 10
2021-01-23 01:11:28PU5AAGALL PU5AAG 8
2021-01-23 01:11:21PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 01:11:12PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 01:11:05PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-23 01:10:56PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 00:22:24PU5KODALL PU5KOD 0
2021-01-23 00:22:18PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 00:22:01PU5KODALL PU5KOD 14
2021-01-23 00:21:55PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 00:21:36PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 00:21:32PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-23 00:21:23PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 00:21:09PU1KSUALL PU1KSU 11
2021-01-23 00:21:00PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-23 00:20:54PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-23 00:13:06PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-23 00:12:58PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-23 00:12:34PU5KODALL PU5KOD 16
2021-01-23 00:11:57PU5AAGALL PU5AAG 34
2021-01-23 00:11:17PU5AAGALL PU5AAG 37
2021-01-23 00:10:50PU5KODALL PU5KOD 24
2021-01-23 00:10:40PU5AAGALL PU5AAG 8
2021-01-23 00:10:19PU5KODALL PU5KOD 16
2021-01-23 00:09:25PU5AAGALL PU5AAG 51
2021-01-23 00:07:52PU5KODALL PU5KOD 27
2021-01-23 00:05:29PU5KODALL PU5KOD 22
2021-01-23 00:05:26PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-23 00:04:14PU5AAGALL PU5AAG 9
2021-01-23 00:01:54PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-23 00:01:22PU5AAGALL PU5AAG 28
2021-01-23 00:00:41PU5KODALL PU5KOD 39
2021-01-23 00:00:28PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-23 00:00:10PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-22 23:59:43PU5AAGALL PU5AAG 25
2021-01-22 23:58:17PU5AAGALL PU5AAG 6
2021-01-22 23:56:46PU5KODALL PU5KOD 26
2021-01-22 23:55:01PU5KODALL PU5KOD 43
2021-01-22 23:54:31PU5AAGALL PU5AAG 26
2021-01-22 23:54:09PU5KODALL PU5KOD 17
2021-01-22 23:51:54PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-22 23:51:17PU5KODALL PU5KOD 35
2021-01-22 23:49:10PU5AAGALL PU5AAG 3
2021-01-22 23:47:57PU1KSUALL PU1KSU 12
2021-01-22 23:47:49PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-22 23:46:20PU5AAGALL PU5AAG 18
2021-01-22 23:44:46PU1KSUALL PU1KSU 27
2021-01-22 23:44:44PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-22 23:44:37PU1KSUALL PU1KSU 7
2021-01-22 23:43:58PU5AAGALL PU5AAG 37
2021-01-22 23:43:51PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-22 23:43:32PU5AAGALL PU5AAG 17
2021-01-22 23:41:35PU5KODALL PU5KOD 54
2021-01-22 23:39:02PU5AAGALL PU5AAG 32
2021-01-22 23:37:34PU5AAGALL PU5AAG 26
2021-01-22 23:36:24PU5KODALL PU5KOD 7
2021-01-22 23:35:41PU1KSUALL PU1KSU 42
2021-01-22 23:34:14PU5KODALL PU5KOD 16
2021-01-22 23:34:11PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-22 23:33:52PU5KODALL PU5KOD 4
2021-01-22 23:33:09PU1KSUALL PU1KSU 42
2021-01-22 23:33:07PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-22 23:32:51PU5KODALL PU5KOD 12
2021-01-22 23:31:56PU1KSUALL PU1KSU 54
2021-01-22 23:31:50PU1KSUALL PU1KSU 5
2021-01-22 23:31:30PU1KSUALL PU1KSU 19
2021-01-22 23:30:38PU5KODALL PU5KOD 43
2021-01-22 23:29:39PU1KSUALL PU1KSU 56
2021-01-22 23:28:47PU5KODALL PU5KOD 40
2021-01-22 23:27:44PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-22 23:27:09PU5KODALL PU5KOD 26
2021-01-22 23:26:42PU1KSUALL PU1KSU 26
2021-01-22 23:26:27PU5KODALL PU5KOD 6
2021-01-22 23:26:05PU1KSUALL PU1KSU 21
2021-01-22 23:24:46PU1KSUALL PU1KSU 18
2021-01-22 23:24:21PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-22 23:23:52PU1KSUALL PU1KSU 27
2021-01-22 23:23:37PU5KODALL PU5KOD 7
2021-01-22 23:23:30PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-22 23:06:59PU1KSUALL PU1KSU 31
2021-01-22 23:06:47PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-22 23:06:44PU5KODALL PU5KOD 2
2021-01-22 23:06:26PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-22 23:06:22PU1KSUALL PU1KSU 3
2021-01-22 23:05:53PU5AAGALL PU5AAG 19
2021-01-22 23:05:48PU1KSUALL PU1KSU 4
2021-01-22 23:05:37PU5AAGALL PU5AAG 9
2021-01-22 23:04:27PU1KSUALL PU1KSU 6
2021-01-22 23:03:24PU5AAGALL PU5AAG 53
2021-01-22 23:03:03PU1KSUALL PU1KSU 18
2021-01-22 23:02:58PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-22 23:02:29PU5AAGALL PU5AAG 27
2021-01-22 23:01:49PU1KSUALL PU1KSU 39
2021-01-22 23:01:39PU1KSUALL PU1KSU 8
2021-01-22 23:00:39PU1KSUALL PU1KSU 0
2021-01-22 22:58:58PU5AAGALL PU5AAG 31
2021-01-22 22:57:49PU1KSUALL PU1KSU 7
2021-01-22 22:56:44PU5AAGALL PU5AAG 57
2021-01-22 22:56:20PU1KSUALL PU1KSU 20
2021-01-22 22:56:05PU5AAGALL PU5AAG 9
2021-01-22 22:55:03PU1KSUALL PU1KSU 1
2021-01-22 22:54:50PU5AAGALL PU5AAG 7
2021-01-22 22:54:38PU1KSUALL PU1KSU 10
2021-01-22 22:54:30PU5AAGALL PU5AAG 4
2021-01-22 22:54:19PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-22 22:54:01PU5AAGALL PU5AAG 17
2021-01-22 22:53:24PU5KODALL PU5KOD 30
2021-01-22 22:53:09PU5AAGALL PU5AAG 10
2021-01-22 22:53:06PU1KSUALL PU1KSU 2
2021-01-22 22:52:43PU5KODALL PU5KOD 19
2021-01-22 22:52:11PU2VLOALL PU2VLO 29
2021-01-22 22:52:08PU2VLOALL PU2VLO 1
2021-01-22 22:51:53PU5KODALL PU5KOD 11
2021-01-22 22:51:39PU2VLOALL PU2VLO 10
2021-01-22 22:50:56PU5AAGALL PU5AAG 42
2021-01-22 22:50:29PU5KODALL PU5KOD 22
2021-01-22 22:50:08PU5AAGALL PU5AAG 17
2021-01-22 22:49:24PU5KODALL PU5KOD 42
2021-01-22 22:48:32PU5AAGALL PU5AAG 46
2021-01-22 22:48:23PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-22 22:48:16PU5AAGALL PU5AAG 5
2021-01-22 22:48:01PU5KODALL PU5KOD 14
2021-01-22 22:47:14PU2VLOALL PU2VLO 45
2021-01-22 22:45:07PU5KODALL PU5KOD 3
2021-01-22 22:44:09PU2VLOALL PU2VLO 54
2021-01-22 22:43:51PU5KODALL PU5KOD 14
2021-01-22 22:41:51PU2VLOALL PU2VLO 56
2021-01-22 22:39:38PU5KODALL PU5KOD 8
2021-01-22 22:36:47PU5KODALL PU5KOD 50
2021-01-22 22:34:41PU2VLOALL PU2VLO 59
2021-01-22 22:33:21PU5KODALL PU5KOD 15
2021-01-22 22:32:03PU5KODALL PU5KOD 16
2021-01-22 22:30:29PU5KODALL PU5KOD 31
2021-01-22 22:30:27PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-22 22:29:21PU2VLOALL PU2VLO 2
2021-01-22 22:28:21PU2VLOALL PU2VLO 59
2021-01-22 22:26:46PU5KODALL PU5KOD 31
2021-01-22 22:23:54PU5KODALL PU5KOD 50
2021-01-22 22:20:50PU2VLOALL PU2VLO 59
2021-01-22 22:19:44PU5KODALL PU5KOD 59
2021-01-22 22:17:33PU5KODALL PU5KOD 9
2021-01-22 22:14:42PU5KODALL PU5KOD 50
2021-01-22 22:14:38PU5KODALL PU5KOD 1
2021-01-22 22:11:35PU2VLOALL PU2VLO 59
2021-01-22 22:08:57PU5KODALL PU5KOD 34
2021-01-22 22:06:20PU5KODALL PU5KOD 35
2021-01-22 22:06:16PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-01-22 22:04:25PU2VLOALL PU2VLO 49
2021-01-22 22:02:32PU2VLOALL PU2VLO 51
2021-01-22 22:00:01PU5KODALL PU5KOD 25
2021-01-22 21:57:10PU5KODALL PU5KOD 50
2021-01-22 21:56:29PU2VLOALL PU2VLO 36
2021-01-22 21:54:14PU2VLOALL PU2VLO 13
2021-01-22 21:54:13PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-01-22 21:52:55PU5KODALL PU5KOD 13
2021-01-22 21:51:57PU5KODALL PU5KOD 56
2021-01-22 21:50:12PU5KODALL PU5KOD 43
2021-01-22 21:49:08PU2VLOALL PU2VLO 59
2021-01-22 21:48:48PU5KODALL PU5KOD 16
2021-01-22 21:48:30PU2VLOALL PU2VLO 7
2021-01-22 21:47:56PU2VLOALL PU2VLO 5
2021-01-22 21:47:37PU2VLOALL PU2VLO 1
2021-01-22 21:18:16PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-01-22 21:16:20PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-01-22 21:15:29PU2VLOALL PU2VLO 0
2021-01-22 21:14:58PU2VLOALL PU2VLO 1
Last 7 days Heard List
Time (America/Sao_Paulo) Callsign Target Gateway
2021-01-23 15:48:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:48:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:48:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:47:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:46:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:46:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:46:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:45:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:44:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:44:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:43:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:42:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:42:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:41:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:41:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:41:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:41:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:40:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 15:27:57PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-23 15:19:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 15:17:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 13:59:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:59:36PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:58:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:56:51PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:56:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:55:55PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:54:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:53:21PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:53:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:51:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:50:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:49:10PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:47:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:46:55PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:45:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:45:14PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:45:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:44:54PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:38:11PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:38:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:37:59PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:37:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:37:38PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:37:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:37:14PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:37:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:36:45PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:36:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:36:10PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:35:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:34:39PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:34:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 13:34:10PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-23 13:31:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 11:59:47PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-01-23 08:18:58PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:18:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:18:32PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:17:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:17:21PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:16:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:14:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:14:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:13:07PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:12:30PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:11:13PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:09:08PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:06:49PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 08:05:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:04:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:03:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:01:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 08:00:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:59:06PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:58:14PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:57:01PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:55:37PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:55:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:54:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:52:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:52:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:51:42PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:50:20PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:48:56PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:48:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:47:58PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:47:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:47:19PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:47:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:46:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:46:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:45:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:45:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 07:45:41PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 07:45:08PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-23 04:17:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:17:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:17:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:17:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:17:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:17:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:17:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:16:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:16:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:16:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:15:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:15:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:14:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:14:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:12:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:09:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:08:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:07:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:06:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:06:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:03:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:03:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 04:03:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:03:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:03:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 04:02:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:59:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:58:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:57:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:55:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:52:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:52:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:51:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:51:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:49:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:47:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:46:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:45:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:45:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:45:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:44:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:44:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:43:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:42:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:42:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:42:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:41:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:40:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:39:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:38:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:38:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:38:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:37:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:36:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:36:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:33:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:32:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:32:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:31:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:30:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:30:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:29:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:29:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:29:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:29:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:28:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:28:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:28:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:28:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:27:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:27:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:27:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:27:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:26:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:26:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:25:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:24:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:24:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:23:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:23:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:20:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:19:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:16:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:14:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:12:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:10:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:09:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:09:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:07:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:06:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:06:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:05:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:05:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:04:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:04:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:03:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:03:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:03:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 03:03:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:02:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 03:01:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 03:01:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:59:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:58:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:58:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:55:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:54:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:53:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:53:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 02:53:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 02:53:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:52:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:52:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:51:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:51:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:50:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:49:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:48:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:47:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:46:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:45:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:45:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:44:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:44:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:44:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:44:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 02:03:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 02:03:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:03:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 02:02:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 02:02:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 02:00:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:59:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:59:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:54:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:43:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:43:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:43:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:42:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:42:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:42:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:41:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:40:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:39:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:39:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:39:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:39:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:38:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:38:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:38:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:38:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:37:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:33:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:33:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:32:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:32:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:31:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:30:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:29:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:28:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:27:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:27:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:27:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:27:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:27:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:26:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:25:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:25:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:24:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:24:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:24:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:24:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:23:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:23:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:21:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:19:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:18:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:18:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:17:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:17:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:17:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:16:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:15:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:15:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:15:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:14:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:14:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:14:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:14:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:13:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:13:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:13:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:12:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:12:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:12:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:12:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 01:12:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:12:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:11:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:11:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:11:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:11:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:11:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 01:11:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 01:10:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:22:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:22:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:22:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:21:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:21:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:21:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 00:21:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:21:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 00:21:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:20:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-23 00:13:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:12:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:12:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:11:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:11:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:10:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:10:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:10:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:09:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:07:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:05:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:05:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:04:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:01:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:01:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:00:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-23 00:00:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-23 00:00:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:59:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:58:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:56:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:55:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:54:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:54:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:51:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:51:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:49:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:47:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:47:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:46:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:44:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:44:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:44:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:43:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:43:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:43:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:41:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:39:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:37:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:36:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:35:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:34:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:34:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:33:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:33:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:33:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:32:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:31:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:31:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:31:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:30:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:29:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:28:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:27:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:27:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:26:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:26:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:26:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:24:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:24:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:23:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:23:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:23:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:06:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:06:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:06:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:06:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:06:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:05:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:05:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:05:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:04:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:03:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:03:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:02:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 23:02:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 23:01:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:01:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 23:00:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 22:58:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:57:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 22:56:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:56:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 22:56:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:55:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 22:54:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:54:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 22:54:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:54:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:54:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:53:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:53:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:53:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 22:52:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:52:11PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:52:08PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:51:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:51:39PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:50:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:50:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:50:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:49:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:48:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:48:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:48:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 22:48:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:47:14PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:45:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:44:09PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:43:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:41:51PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:39:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:36:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:34:41PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:33:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:32:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:30:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:30:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:29:21PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:28:21PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:26:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:23:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:20:50PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:19:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:17:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:14:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:14:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:11:35PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:08:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:06:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 22:06:16PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:04:25PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:02:32PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 22:00:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 21:57:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 21:56:29PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:54:14PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:54:13PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:52:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 21:51:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 21:50:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 21:49:08PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:48:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 21:48:30PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:47:56PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:47:37PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:18:16PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:16:20PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:15:29PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 21:14:58PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-22 20:30:04PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 16:58:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 16:55:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 16:54:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 16:54:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 16:53:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:40:35PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:39:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:38:41PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:38:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:36:57PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:35:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:34:02PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:30:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:30:53PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:30:16PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:27:37PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:26:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:23:17PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:20:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:18:26PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:17:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:16:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:16:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:16:20PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:13:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:13:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:13:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:12:54PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 11:12:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 11:12:11PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-22 10:38:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:38:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:38:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:38:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:37:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:37:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:37:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:36:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:35:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:35:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:35:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:35:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:34:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:33:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:33:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:33:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:31:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:31:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:31:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:30:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:30:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:29:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:29:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:28:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:27:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:26:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:25:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:25:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:24:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:24:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:24:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:24:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:23:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:23:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:23:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:22:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:20:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:20:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:19:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:19:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:19:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:19:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:19:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:18:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:18:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:17:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:17:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:17:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:16:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 10:15:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:15:06KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:14:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:13:19KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:12:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:12:23KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:12:21KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:11:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:10:47KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:10:43KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:10:29KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:10:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:08:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:06:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:05:12KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:03:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:03:04KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 10:02:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 10:02:31KW4FABALL KW4FAB
2021-01-22 09:37:16DF9FP ALL DF9FP
2021-01-22 09:33:01PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-22 09:14:26PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-01-22 09:11:16PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-01-22 06:54:27PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:53:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:52:01PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:50:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:50:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:48:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:47:15PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:44:51PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:42:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:41:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:38:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:36:40PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:35:20PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:33:41PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:31:18PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:30:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:30:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:27:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:25:14PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 06:24:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:24:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 06:24:42PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-22 05:46:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:45:172EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:45:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:42:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:38:452EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:37:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:35:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:33:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:33:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:29:292EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:26:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:23:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:22:102EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:21:042EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:17:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:15:482EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:14:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:13:412EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:12:522EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:11:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:10:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:08:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:07:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:07:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 05:04:392EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:02:462EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 05:00:472EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 04:59:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:57:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:57:192EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 04:54:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:54:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:52:272EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 04:50:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:49:492EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 04:48:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:46:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:46:122EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 04:46:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 04:45:372EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-22 01:52:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:28:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:28:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:27:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:27:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:27:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:26:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:25:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:24:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:24:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:23:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:22:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:21:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:20:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:19:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:18:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:16:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:12:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:12:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:11:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:09:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:07:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:06:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:04:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:04:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 01:04:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:03:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 01:00:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:58:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:56:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:55:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:53:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:50:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:48:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:47:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:47:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:46:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:46:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:46:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:46:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:46:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:45:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:45:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:45:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:45:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:45:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:08:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:08:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:07:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:07:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:07:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 00:06:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:06:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 00:05:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:05:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 00:05:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-22 00:04:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:04:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 00:04:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:04:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-22 00:04:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-22 00:04:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 23:55:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 23:55:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 23:54:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 23:54:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 23:51:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:51:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:50:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:49:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:49:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:48:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:47:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:46:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:44:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:42:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:41:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:41:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:41:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:41:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 23:41:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 23:40:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 22:45:49CE3RMIALL CE3RMI
2021-01-21 22:45:07PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-21 22:45:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 22:44:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 22:44:27PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-21 22:43:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 22:43:26PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-21 22:43:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 22:43:06PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-01-21 22:42:42PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-21 22:15:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:51:08PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:50:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:50:31PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:49:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:49:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:49:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:48:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:48:15PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:45:53PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:45:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:44:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:42:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:40:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:40:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:39:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:38:05PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:36:47PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:34:25PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:34:00PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-21 21:32:43PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-21 21:32:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:29:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:28:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:28:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:28:23PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-21 21:27:14PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:24:52PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:23:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:21:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:19:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:19:19PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:19:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 21:17:18PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:15:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:14:52PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:14:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:14:02PY2JU/FT3ALL PY2JU
2021-01-21 21:02:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:01:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 21:00:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 21:00:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 20:59:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 20:59:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 20:35:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 20:35:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 20:35:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 20:34:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 20:34:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 20:34:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 20:34:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 20:34:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 20:08:27PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 20:08:25PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 20:08:21PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 20:04:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 20:04:21PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 20:04:18PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:59:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:58:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:58:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:58:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:57:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:57:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:56:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:56:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:55:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:55:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:54:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:54:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:53:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:53:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:53:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:52:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:52:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:52:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:51:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:50:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:50:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:50:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:50:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:49:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 19:45:19PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:43:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:43:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 19:26:52??????????ALL PP6RF
2021-01-21 19:23:24PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:21:02PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:20:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:20:02PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:19:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:19:27PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:19:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:19:09PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:19:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:19:02PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:18:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:18:23PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:18:13PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:17:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:17:54PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 19:17:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 19:17:42PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:40:58PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:40:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:40:35PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:40:14PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:39:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:39:38PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:38:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:38:18PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:38:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:37:53PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:36:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:36:18PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:36:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:35:42PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:35:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:26:41PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:22:30PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:22:24PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:21:14PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:20:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:20:55PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:20:53PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:12:38PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:12:06PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:09:24PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:09:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:09:07PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:08:45PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:08:04PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:07:57PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:07:50PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:07:32PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 18:03:382EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 18:03:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:03:112EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 18:01:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:01:002EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 18:00:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 18:00:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 17:59:452EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 17:57:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 17:57:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 17:57:21PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 17:57:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 17:56:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 17:56:27PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 17:56:05PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-21 16:54:02PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 15:39:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:39:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 15:39:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:38:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 15:37:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:37:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 15:35:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:35:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 15:33:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:32:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 15:32:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:32:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:31:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 15:31:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 15:31:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-21 14:24:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:24:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:23:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:22:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:21:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:19:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:19:09PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:18:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:17:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:17:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:16:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:16:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:14:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:14:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:14:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:14:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:12:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:12:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:11:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:10:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:10:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:10:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:09:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:09:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:09:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:08:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:08:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:08:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:04:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:04:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:04:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:03:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:03:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:02:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:02:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:02:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:01:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 14:01:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 14:00:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:59:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:59:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:58:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:58:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:58:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:57:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:55:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:55:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:51:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:50:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:50:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:50:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:50:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:50:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:49:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:48:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:47:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:47:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:47:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:47:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:46:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:46:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:45:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:45:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:45:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:44:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:44:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:43:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:43:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:41:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:40:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:40:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:39:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 13:39:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 13:39:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-21 12:55:01PU2PJHALL PU2PJH
2021-01-21 10:55:33PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:55:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:55:14PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:55:01PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:54:13PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:53:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:52:00PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:51:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:50:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:48:52PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:47:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:47:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:46:50PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:45:56PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:44:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:44:27PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:43:07PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:43:06PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:40:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:39:06PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:37:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:36:33PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:36:22PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:36:07PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:35:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:35:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 10:35:24PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 10:13:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 09:06:54PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-21 06:09:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 06:08:422EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 06:07:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 06:06:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 06:03:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 06:00:492EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 05:59:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:56:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:56:202EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 05:54:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:54:302EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 05:53:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:53:412EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 05:52:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:52:222EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 05:52:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:51:472EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-21 05:51:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-21 05:50:532EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-20 23:59:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 23:58:25PY2HAALL PY2HA
2021-01-20 23:58:23PY2HAALL PY2HA
2021-01-20 23:28:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 23:28:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 23:28:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 23:27:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 23:27:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 23:27:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:42:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:41:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:40:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:39:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:39:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:39:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:38:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:37:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:36:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:36:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:35:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:34:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:33:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:32:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:32:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:32:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:31:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:31:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 22:21:39PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-20 22:21:38PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-20 22:14:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:14:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:14:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:13:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:13:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:12:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:12:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:11:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:11:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:09:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:08:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:06:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:06:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:06:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:04:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:03:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:03:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:02:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:02:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:02:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:02:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:01:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:01:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:01:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:01:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 22:00:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 22:00:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:59:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:59:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:58:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:58:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:57:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:55:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:55:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:54:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:54:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:53:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:53:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:53:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:53:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:51:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:50:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:50:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:49:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:49:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:49:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:49:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:48:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:47:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:46:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:46:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:45:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:43:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:42:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:41:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:41:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:41:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:39:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:37:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:36:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:36:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:36:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:35:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:34:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:33:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:33:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:32:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:32:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:32:07PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:30:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:29:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:29:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 21:27:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 21:22:08PU2UEFALL PU2UEF
2021-01-20 14:42:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 14:35:39PY1RCMALL PY1RCM
2021-01-20 14:33:08PY1RCMALL PY1RCM
2021-01-20 12:25:17PY1AYHALL PY1AYH
2021-01-20 12:25:06PY1AYHALL PY1AYH
2021-01-20 12:22:48PU2PJHALL PU2PJH
2021-01-20 09:57:21PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-20 09:56:47PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-20 08:35:07PY2WDXALL PY2WDX
2021-01-20 07:47:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 05:54:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 05:54:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 05:54:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 04:04:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:38:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:38:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:38:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:37:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:37:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:37:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:36:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:35:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:35:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:35:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:34:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:33:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:33:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:33:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:32:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:32:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:31:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:31:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:31:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:30:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:30:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:30:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:29:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:29:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:29:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:29:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:29:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:28:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:26:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:25:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:22:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:21:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:19:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:18:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:17:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:17:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:15:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:13:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:11:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:10:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:09:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:08:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:07:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:07:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:07:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:07:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:06:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:06:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:05:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:05:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:05:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:04:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 01:02:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 01:01:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:59:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:57:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:56:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:56:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:56:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:56:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:55:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:55:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:54:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:54:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:54:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:54:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:53:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:53:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:53:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:52:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:51:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:50:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:50:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:50:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:49:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:49:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:49:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:48:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:47:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:46:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:46:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:46:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:45:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:45:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:45:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:45:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:45:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:44:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:44:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:44:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:44:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:44:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:43:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:43:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:43:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:43:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:42:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:42:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:39:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:39:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:38:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:38:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:37:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:37:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:36:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:36:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:35:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:35:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:35:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:34:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:34:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:33:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:33:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:32:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:32:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:32:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:31:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:31:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:31:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:30:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:30:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:30:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:30:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:30:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:30:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:30:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:29:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:29:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:28:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:28:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:28:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:27:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:26:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:26:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:25:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:24:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:24:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:23:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:23:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:22:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:22:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:22:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:22:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:22:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:22:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:21:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:21:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:21:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:20:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:20:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:19:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:19:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:19:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:19:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:19:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:18:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:18:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:18:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:17:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:17:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:17:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:17:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:16:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:16:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:16:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:16:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:15:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:14:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:14:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:14:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:14:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:13:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:12:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:12:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:12:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:12:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:12:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:11:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:10:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:10:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:08:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:06:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:05:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-20 00:05:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:05:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:04:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:04:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:03:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-20 00:03:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-20 00:03:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:59:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:59:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:58:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:58:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:58:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:57:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:57:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:56:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:56:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:56:06KC1OGGSAM*****EA3YV KC1OGG SAM
2021-01-19 23:55:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:55:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:55:27KC1OGGSAM*****EA3YV KC1OGG SAM
2021-01-19 23:54:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:54:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:52:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:50:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:50:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:49:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:49:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:49:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:43:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:42:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:42:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:41:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:40:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:40:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:39:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:38:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:38:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:37:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:37:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:35:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:34:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:31:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:31:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:31:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:29:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:28:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:28:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:27:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:27:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:27:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:27:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:26:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 23:23:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 23:22:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 22:22:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 22:22:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 22:22:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 22:19:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 22:14:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 22:14:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:35:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:35:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:34:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:34:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:34:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:33:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:32:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:32:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:31:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:31:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:30:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:30:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:30:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:30:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:29:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 21:29:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:28:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:27:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:19:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 21:00:19PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:59:28PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 20:59:03PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:58:25PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 20:57:53PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:57:50PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:57:36PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 20:57:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 20:57:00PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 20:56:46PU1-WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:56:30PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 20:56:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 20:55:49PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 20:55:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 20:55:29PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:55:28PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:55:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 20:55:12PU1WCPALL PU1WCP
2021-01-19 20:54:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 20:25:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 20:05:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 20:04:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 20:04:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 19:36:182EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-19 19:35:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 17:40:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:39:15PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 17:37:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:37:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:34:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:32:46PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 17:30:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:30:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:28:48PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 17:28:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:27:59PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 17:26:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:24:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:20:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:17:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:16:29PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 17:15:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:14:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:14:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:14:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:14:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:13:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:13:53PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-19 17:11:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:10:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:07:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:04:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:03:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:02:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:02:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:01:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:01:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:01:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:00:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 17:00:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 17:00:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 16:59:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 16:58:53PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 16:58:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 16:58:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 16:58:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 16:01:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 16:00:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 15:57:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 15:55:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 15:53:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 15:53:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 15:52:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 15:52:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 15:51:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 15:51:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 15:51:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 15:51:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 14:24:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 14:23:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 12:51:24PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-19 12:51:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 12:50:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 11:55:59PY1RCMALL PY1RCM
2021-01-19 11:05:11PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-19 10:00:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 10:00:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:59:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:59:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:59:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:59:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:59:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:57:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:56:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:56:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:56:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:55:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:55:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:55:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:55:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:54:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:53:492EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:53:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:52:322EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:51:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:50:472EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:50:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:49:332EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:49:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:48:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:47:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:47:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:46:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:46:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:46:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:43:592EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:43:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:43:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:43:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:42:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:42:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:41:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:41:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:40:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:40:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:40:162EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:39:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:39:042EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:38:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:38:152EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:38:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:37:202EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:35:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:34:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:31:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:30:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:24:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:24:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:23:522EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:23:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:20:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:17:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:15:342EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:13:242EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:12:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:10:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:10:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:10:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 06:09:262EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:07:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:07:342EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 06:07:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-19 06:06:532EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-19 05:46:00PP5SDALL PP5SD
2021-01-19 02:01:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 02:01:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 02:00:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:58:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:58:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:57:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:56:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:56:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:55:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:55:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:54:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:53:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:53:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:53:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:52:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:52:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:52:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:51:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:51:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:51:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:51:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:50:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:50:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:50:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:49:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:49:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:49:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:17:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:17:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:16:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:16:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:15:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:12:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:12:28??????????ALL
2021-01-19 01:11:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:09:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:09:40??????????ALL
2021-01-19 01:07:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:07:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:06:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:06:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:06:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:04:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:04:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:03:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:02:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:01:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:01:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:01:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:01:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 01:01:07PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 01:01:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:50:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:50:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:49:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:48:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:46:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:45:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:43:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:43:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:43:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:43:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:42:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:42:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:41:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:40:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:40:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:39:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:39:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:39:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:39:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:38:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:38:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:38:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:37:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:37:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:37:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:36:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:36:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:35:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:33:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:33:07PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:31:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:30:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:29:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:29:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:29:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:28:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:28:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:27:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:27:36PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:26:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:26:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:25:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:25:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-19 00:25:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-19 00:13:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:44:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:43:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:42:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:41:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:41:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:40:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:40:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:40:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:40:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:39:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:38:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:38:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:38:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:37:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:37:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:35:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:32:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:32:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:31:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:30:19ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:30:17ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:30:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:28:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:27:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:26:00ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:25:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:24:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:23:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:23:17ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:23:05ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:21:51ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:20:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:17:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:17:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 23:17:20ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:15:44ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 23:15:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 23:15:10ZP4BRB/3ØØALL PT9DIG
2021-01-18 22:41:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:41:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:41:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:23:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:23:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:23:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:23:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:23:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:22:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:22:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:21:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:21:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:21:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:20:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:20:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:19:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:19:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:19:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:19:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:17:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:17:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:16:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:16:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:14:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:14:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:14:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:14:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:12:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:12:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:12:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:12:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:12:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:11:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:11:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:11:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:10:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:10:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:10:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 22:07:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:07:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:06:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:06:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:05:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:05:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:05:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:05:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:05:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:04:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:04:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:04:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:04:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:03:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:03:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:03:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:03:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:03:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:02:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:02:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:02:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:02:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:01:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 22:00:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 22:00:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:59:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:58:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:58:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:58:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:57:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:57:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:57:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:56:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:56:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:55:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:55:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:55:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:55:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:54:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:54:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:53:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:52:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:52:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:52:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:51:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:50:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:48:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:47:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:46:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:46:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:45:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:44:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:44:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:43:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:43:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:43:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:41:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:41:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:41:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:40:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:40:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:40:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:39:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:39:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:38:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:38:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:37:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:37:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:37:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:37:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:35:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:35:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:34:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:34:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:33:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:33:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:33:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:33:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:32:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:32:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:31:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:31:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:31:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:31:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:31:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:30:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:30:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:29:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:29:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:29:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:29:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:28:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:28:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:28:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:27:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:24:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:23:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:22:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:21:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:21:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:21:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:21:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:20:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:20:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:20:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:17:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:17:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:16:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:16:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:04:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:03:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:02:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:02:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:00:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 21:00:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 21:00:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:59:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:59:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:59:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:59:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:58:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:58:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:57:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:57:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:56:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:56:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:56:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:56:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:55:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:53:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:52:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:52:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:52:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:52:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:52:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:52:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:52:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:52:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:51:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:51:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:51:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:51:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:51:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:51:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:50:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:50:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:49:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:49:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:49:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:48:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:46:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:44:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:42:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:41:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:40:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:39:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:37:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:37:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:37:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:37:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:36:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:36:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:34:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:32:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:32:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:30:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:29:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:28:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:28:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:26:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:26:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:25:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:25:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:24:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:23:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:21:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 20:21:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 20:21:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:45:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:45:11PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-18 19:44:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:44:14PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-18 19:44:12PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-18 19:43:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:43:17PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-18 19:43:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:43:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:43:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:42:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:42:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:42:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:42:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:42:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:42:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:42:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:42:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:42:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:42:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:41:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:41:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 19:41:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 19:41:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 17:28:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 17:27:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 17:03:00PU2RHXALL PU2RHX
2021-01-18 15:41:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:32:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:32:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:31:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:31:39PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:31:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:30:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:30:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:30:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:30:06PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:29:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:29:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:29:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:29:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:29:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:28:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:28:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:28:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:28:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:27:57PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:27:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:27:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:27:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:27:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:26:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 15:10:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:09:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:07:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:07:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:05:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:05:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:05:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:05:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:05:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:04:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:04:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:04:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:04:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:03:56PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 15:02:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 15:00:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:59:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:57:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:56:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:56:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:54:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:53:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:51:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:51:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:46:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:46:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:45:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:45:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:43:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:43:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:43:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:42:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:39:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:39:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:38:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:37:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:35:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:35:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:35:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:34:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:34:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:34:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:34:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:33:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:31:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:28:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:21:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 14:16:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:16:23PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 14:14:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:10:27PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 14:08:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:05:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:05:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:05:25PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 14:05:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:05:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:02:35PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 14:01:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:01:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 14:01:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:58:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:56:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:56:55PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 13:56:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:56:00PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 13:51:52PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 13:51:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:48:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:45:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:43:02PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 13:41:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:40:02PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 13:39:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 13:39:33PY2RMFALL PY2RMF
2021-01-18 12:57:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 12:57:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 12:54:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 12:53:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 12:53:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 12:52:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-18 10:05:43PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-18 10:03:32PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-18 09:54:37PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-18 09:54:32PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-18 07:52:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:52:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:52:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:51:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:50:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:50:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:47:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:22:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:21:19PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:20:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:18:19PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:17:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:14:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:11:53PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:11:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:08:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:07:27PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:06:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:06:18PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:05:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:05:35PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:04:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:04:18PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:02:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:01:24PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:01:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 07:00:50PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:00:44PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:00:36PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:00:29PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:00:23PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:00:14PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 07:00:08PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 06:59:41PP5SDALL PP5SD
2021-01-18 03:04:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 03:04:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 03:03:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 03:03:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 03:02:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 03:02:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 03:02:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 03:01:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 00:08:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 00:08:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 00:08:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 00:00:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 00:00:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-18 00:00:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-18 00:00:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:59:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:58:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:57:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:54:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:54:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:54:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:51:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:49:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:47:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:47:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:44:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:44:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:44:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:43:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:42:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:42:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:42:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:41:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:41:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:41:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:40:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:40:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:40:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:35:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:34:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:34:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:33:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:32:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:32:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:32:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:31:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:30:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:30:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:30:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:30:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:29:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:29:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:29:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 23:29:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 23:29:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 21:24:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:23:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 21:23:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:22:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 21:21:55PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:21:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 21:21:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:20:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 21:20:35PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:20:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 21:20:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:20:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 21:11:25PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 20:58:52PR7PBALL PR7PB
2021-01-17 20:49:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:49:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 20:48:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:47:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 20:47:47PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 20:46:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:45:47PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:45:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-17 20:43:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:41:51PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:40:52PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:39:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:36:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:34:54PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:33:27PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:31:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:29:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:28:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:28:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:26:16PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:25:00PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:22:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:21:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 20:21:04PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-17 20:19:53PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-17 20:19:51PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-17 20:18:55PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-17 20:18:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:18:09PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:17:45PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:17:02PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:16:20PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:14:50PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:13:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:11:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 20:10:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:07:56PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-17 20:07:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:06:42PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:06:36PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:05:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 20:03:17PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 20:02:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 20:00:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 20:00:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:59:45PU2OES/FT1ALL PU2OES
2021-01-17 19:58:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:57:44PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 19:56:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:54:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:53:52PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-17 19:51:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:51:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:48:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:46:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:44:07PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:42:27PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:41:01PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 19:40:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:38:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:37:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:34:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:34:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:32:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:31:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:31:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:28:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:28:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:26:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:24:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:23:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:22:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:19:37PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:18:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:17:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:16:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:16:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:15:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:12:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:10:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:10:32PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 19:08:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:06:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:05:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:05:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 19:03:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 19:01:35PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 19:00:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:58:44PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:56:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:55:17PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:53:55PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:52:40PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:51:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:49:57PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:49:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:46:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:46:26PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 18:45:50PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:45:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 18:44:24PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:43:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:40:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:37:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:36:39PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:36:04PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:35:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:35:04PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 18:34:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 18:34:29PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 16:31:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 16:31:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 16:06:46PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 16:05:39PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 16:04:48PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 14:28:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-17 13:30:05PU1MAFALL PU1MAF
2021-01-17 13:25:24PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-17 12:03:142EØGJV*****H59VS 2EØGJV
2021-01-17 10:51:38PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-17 10:44:56PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-17 10:44:28PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-17 10:44:25PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-17 09:14:20PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-17 09:14:16PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-17 09:03:55PU2UEFALL PU2UEF
2021-01-17 08:24:07PU7APCALL PU7APC
2021-01-17 08:07:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 08:06:542EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 08:05:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 08:05:142EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 08:04:42PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-17 08:03:472EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 08:03:12PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-17 08:02:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 08:01:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:59:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:58:312EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:55:49PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:54:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:52:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:51:372EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:51:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:51:212EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:51:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:49:232EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:47:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:47:082EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:46:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:43:522EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:41:43PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:41:39PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:39:122EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:38:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:38:312EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:37:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:36:472EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:35:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:33:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:31:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:28:58PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:27:592EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:27:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:27:022EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:23:51PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:23:152EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:22:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-17 07:20:302EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:15:592EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:10:492EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:04:052EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:02:562EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 07:02:192EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 06:47:282EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-17 01:43:47PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 23:50:30PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 23:50:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 23:09:58PU7APCALL PU7APC
2021-01-16 23:00:45PU7APCALL PU7APC
2021-01-16 22:46:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 22:46:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 22:45:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 22:19:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:19:03PY2RMF-1ØØALL PY2KGV
2021-01-16 22:17:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:15:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:12:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:10:25PY2RMF-1ØØALL PY2KGV
2021-01-16 22:07:25PY2RMF-1ØØALL PY2KGV
2021-01-16 22:06:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:03:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:01:05PY2RMF-1ØØALL PY2KGV
2021-01-16 22:00:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 22:00:09PY2RMF-1ØØALL PY2KGV
2021-01-16 22:00:01PY2RMF-1ØØALL PY2KGV
2021-01-16 21:14:08PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 21:13:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:13:04PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 21:11:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:10:55PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 21:10:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:09:53PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 21:09:26PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:08:56PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 21:08:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:08:08PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 21:07:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:07:01PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 21:06:53PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:06:27PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 21:04:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 21:03:17PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 21:01:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:58:19PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:58:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:56:03PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 20:55:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:54:46PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 20:54:30PU2UMUALL PU2UMU
2021-01-16 20:52:59PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:51:51PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:50:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:48:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:48:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:47:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:47:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:47:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:44:52PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:44:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:42:46PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:42:45PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:41:09PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:40:54PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:40:41PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 20:40:18PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:40:17PU4UMUALL PU4UMU
2021-01-16 20:19:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:19:38PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:19:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:17:58PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:15:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:14:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:12:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:11:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:10:40PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:10:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:09:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:09:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:07:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:07:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:07:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:05:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:04:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:04:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:04:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:01:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 20:01:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 20:01:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 19:57:04PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 19:50:54PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 19:50:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 19:50:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 19:50:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 19:49:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 19:49:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 19:49:32PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 19:49:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 19:09:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 18:21:22PY3NY*****HF7LR PY3NY
2021-01-16 17:40:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:40:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:40:19PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:40:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:39:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:39:48PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:39:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:39:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:38:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:38:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:38:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:37:19PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:36:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:36:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:36:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:35:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:35:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:22:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:10:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:10:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:09:33PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 17:09:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 17:09:01PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 16:33:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 16:19:56PU2STRALL PU2STR
2021-01-16 15:53:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:50:36PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-16 15:45:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:33:01PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:31:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:31:13PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:31:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:20:03PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:19:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:19:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:19:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:18:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:18:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:18:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:17:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:17:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:17:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:16:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:16:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:15:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:15:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:14:49PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:14:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:13:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:12:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:12:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:12:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:11:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:11:43PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:11:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:11:02PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:10:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:09:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:08:56PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:08:16PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:08:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:07:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:07:51PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:07:40PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 15:07:11PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:06:44PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:06:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:06:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 15:04:39PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 14:53:31PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-16 14:03:09PU4ADBALL PU4ADB
2021-01-16 13:34:59PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-16 12:40:23PU2STRALL PU2STR
2021-01-16 12:34:23PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 12:34:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 12:12:47PU2STRALL PU2STR
2021-01-16 12:11:51PU2STRALL PU2STR
2021-01-16 12:11:48PU2STRALL PU2STR
2021-01-16 12:07:14PP5SDALL PP5SD
2021-01-16 12:06:59PP5SDALL PP5SD
2021-01-16 12:06:44PP5SDALL PP5SD
2021-01-16 11:30:00PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-16 11:06:52PU2AKAALL PU2AKA
2021-01-16 08:24:55PU2PGOALL PU2PGO
2021-01-16 08:21:18PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:20:112EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:19:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:17:402EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:16:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:14:352EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:13:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:13:042EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:10:482EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:10:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:10:202EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:09:552EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:09:31PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:08:462EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:08:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:08:092EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:07:35PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:04:502EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:04:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:03:312EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:03:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 08:03:132EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 08:00:13PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:59:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:59:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:57:08PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:56:442EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:52:372EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:52:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:49:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:47:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:45:45PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:45:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:41:022EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:39:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:39:132EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:37:52PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:37:292EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:37:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:37:03PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:36:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:36:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 07:34:24PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:33:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:32:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:30:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:27:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:27:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:27:07PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:25:182EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:21:512EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:18:112EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:15:48PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:15:122EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:13:38PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:11:57PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:08:56PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 07:07:192EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:05:072EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 07:01:242EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:59:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:59:04PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:58:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:56:152EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:55:562EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:55:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:55:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:55:22PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:54:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:54:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:54:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:53:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:53:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:53:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:52:35PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:52:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:50:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:50:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:50:29PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:50:22PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:50:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:50:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:46:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:45:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:44:052EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:43:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:42:362EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:41:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:41:15PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:40:592EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:39:21PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:36:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:34:032EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:34:002EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:31:312EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:30:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:30:06PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:29:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:28:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:26:33PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:24:31PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:24:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:21:372EØGJVALL 2EØGJV
2021-01-16 06:20:10PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:19:17PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:19:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:18:34PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:18:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:16:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:16:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:16:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 06:16:17PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 06:16:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 05:55:57PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 03:21:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 03:21:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 03:21:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 03:21:10PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 03:21:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 03:20:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 03:20:38PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 03:20:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 03:20:16PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:08:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:08:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:08:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:06:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:06:12PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:06:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:05:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:05:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:04:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:04:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:03:44PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:03:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:03:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:02:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:02:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:01:12PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:01:05PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:01:00PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:00:51PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 02:00:45PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 02:00:18PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:00:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 02:00:16PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:59:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:58:14PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:56:14PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:54:47PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:54:46PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:54:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:54:32PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:54:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:53:29PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:53:13PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:53:08PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:52:42PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:52:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:52:23PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:52:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:52:11PU5KODALL PU5KOD
2021-01-16 01:51:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:51:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:51:34PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:51:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:51:07PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:50:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:50:46PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:50:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:36:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:35:31PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:34:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:33:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:32:25PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:31:41PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:31:15PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:30:54PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:30:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:30:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:29:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:29:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:29:11PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:29:06PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:28:58PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:28:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:28:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:28:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:28:22PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:27:48PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:26:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:25:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:23:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:23:30PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:22:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:22:15PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:21:45PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:21:18PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:20:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:20:42PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:20:24PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:20:17PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 01:20:08PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 01:19:59PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-16 00:33:34PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 00:32:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-16 00:31:27PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:56:46PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:56:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:56:28PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:56:20PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:56:09PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:54:32PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:53:59PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:53:30PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:53:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:52:02PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:51:43PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:50:25PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:50:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:49:28PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:49:07PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:48:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:48:41PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:47:54PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:47:44PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:47:40PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:47:14PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:47:03PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:46:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:46:36PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:45:21PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:43:23PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:43:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:42:52PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:42:29PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:42:01PU5KODALL PU5KOD
2021-01-15 23:41:49PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:39:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:39:02PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:30:04PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 23:19:55PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:54:28PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:54:27PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:54:00PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:53:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:53:20PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:53:10PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:52:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:52:36PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:26:20PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:12:37PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:12:26PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:12:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:11:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:10:24PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:09:50PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:09:37PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:09:07PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:07:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:06:53PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:06:05PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:05:42PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:05:33PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:05:05PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:04:52PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:04:50PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 22:02:12PU5AAGALL PU5AAG
2021-01-15 22:01:21PU1KSUALL PU1KSU
2021-01-15 21:53:24??????????ALL PP6RF
2021-01-15 21:36:05PU2VLOALL PU2VLO
2021-01-15 21:16:39??????????ALL PP6RF
Brazil YSF77777 Reflector Dashboard v2020-dev | Last Reload 2021-01-23, 18:05:41 (America/Sao_Paulo) | Customized by PU5KOD based on DG9VH YSFReflector-Dashboard | Source